آخرین اخبار اوراق ارزی

  • مراجعه به بازار ارز نشان می‌دهد هنوز خاطره اوراق ارزی که در دولت محمود احمدی نژاد منتشر و در زمان سررسید، اوراق به صورت ریالی تسویه شدند از حافظه بازاری‌ها پاک نشده است.

  • ​اقتصادنیوز: اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۸.۲۸ می توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی، اوراق ارزی خریداری کنند.

  • علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رمز ریال بانک مرکزی هم در شهریورماه به شکل عملیاتی اجرایی خواهد شد، گفت: تقویت حکمرانی ریال هم که بخش‌های متنوعی دارد، بسیار مهم است که در دولت و بانک مرکزی به طور جدی دنبال می‌شود. اگر حکمرانی ریال اجرا شود، فرار مالیاتی قاچاق پولشویی و سوداگری کاهش قابل توجهی خواهد داشت.