آخرین اخبار اکوپدیا

  • قصه «قوام نکرومه» در غنا آموزنده است، او برای حفظ قدرت اجازه شکل گیری طبقه متوسط را نداد، اما در نهایت با کودتا از قدرت کنار رفت.

  • در برخی جوامع، ثروتمند شدن راهی به جز بستن با قدرت نداشت.

  • برای ایجاد نوآوری نیاز دارید تا انسان های آزاد داشته باشید. پس توسعه یک شرط لازم دارد: آزادی انسان‌ها.

  • باید موش‌ها و مگس‌ها و پشه‌ها و گنجشک‌ها را کشت! این از ابتکارات مائو در دوران «جهش بزرگ به جلو» بود.

  • متفکرین بزرگ، همیشه در حال بررسی مقوله آزادی بوده‌اند. این متفکرین، آزادی را موضوعی می‌دانند که بر تمام موضوعات جمعی، اولویت دارد. اما دولت ‌گاهی در رابطه با این موضوع، به این مشکل برمی‌خورد.

  • توهم پولی، اصطلاحی در علم اقتصاد است که اشاره به حساسیت بیشتر افراد نسبت به متغیرهای اسمی تا واقعی دارد.

  • ​بازار تنها طریق برای حفظ حقوق و اعمال آزادی فردی است.

  • در قسمت ششم اکوپدیا، توضیح می دهیم که مداخله دولت در بازار رقابتی موجب می شود تا سیستم قیمتی برهم بخورد و تخصیص بهینه منابع از بین برود.

  • اقتصادنیوز: هر کنش و تصمیمی دارای هزینه فرصت است و از این دریچه باید در مورد پدیده‌ها به قضاوت بنشینیم و در نتیجه، صرف وجود یک بنگاه تولیدی و اشتغال به معنی سودمند بودن آن برای اقتصاد ملی نیست

  • اقتصادنیوز: کلود فردریک باستیا اقتصاددان سیاسی فرانسوی به خاطر توسعه دادن مفهوم اقتصادی هزینه فرصت سرشناس است او اعتقاد داشت اگر کالاها از مرزها عبور نکنند سربازان عبور خواهند کرد اکو پدیا در این رابطه توضیح می دهد.