آخرین اخبار اکوپدیا

  • اقتصادنیوز: آنها از ترس شکل گرفتن طبقه متوسط قوی، قوانین و قواعد را طوری می چینند که حاکمان حتی از دوست هم نزدیکتر باشد، دایی عمو اقوام همسر و … لیبریای دهه ۶۰ نمونه بارز این حکومت ها است، اقلیت ۵ درصدی آنجا همه چیز را در دست داشت.

  • برداشت های اشتباه از علم اقتصاد مثل غباری است که موجب گم کردن راه از بیراهه می شود. وقتی فضا غبار آلود است مدعی و متهم هم قابل شناسایی نیست.

  • اگر بدانیم که در کشوری، آزادی عقیده وجود ندارد و افراد در صورت نداشتن ایده‌های همسو با حاکمیت از حقوق طبیعی خود محروم می‌شوند، قطعا دیدگاه مثبتی به گردانندگان آن مملکت نخواهیم داشت.

  • ممنوعیت واردات هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد ندارد، منجر به صرفه جویی ارزی نمی شود و فرصت شغلی ایجاد نمی کند، بلکه تنها رانتی است به جیب صاحبان تولیدی آن هم در رنگ و لعاب شعار هایی در جهت کمک به اقتصاد ملی.

  • کلود فردریک باستیا اقتصاددان سیاسی فرانسوی به خاطر توسعه دادن مفهوم اقتصادی هزینه فرصت سرشناس است او اعتقاد داشت اگر کالاها از مرزها عبور نکنند سربازان عبور خواهند کرد اکو پدیا در این رابطه توضیح می دهد.

  • برداشت های اشتباه از علم اقتصاد مثل غباری است که موجب گم کردن راه از بیراهه می شود. وقتی فضا غبار آلود است مدعی و متهم هم قابل شناسایی نیست.

  • راه حل هایی که برای نجات بورس از زمان سقوط آن ارائه می شود، مبتنی بر ایجاد تورم است.

  • در آلمان نازی فقط اگر خواب بودید زندگی خصوصی داشتید. زندگی بیدارها تماما در خدمت منویات پیشوا بود.

  • قصه «قوام نکرومه» در غنا آموزنده است، او برای حفظ قدرت اجازه شکل گیری طبقه متوسط را نداد، اما در نهایت با کودتا از قدرت کنار رفت.

  • در برخی جوامع، ثروتمند شدن راهی به جز بستن با قدرت نداشت.