آخرین اخبار ایران عربستان چین

  • اقتصادنیوز: همزمان با احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، گمانه زنی ها درباره کاهش نقش و نفوذ واشنگتن در خاورمیانه افزایش یافته، بسیاری از تحلیلگران با استناد به گزاره هایی چون نزدیکی بازیگران خلیج فارس به پکن از چنین تحلیلی دفاع می کنند.

  • اقتصادنیوز: پس از عادی سازی روابط عربستان و ایران گمانه زنی ها درباب تداوم روابط بی تنش دو رقیب افزایش یافت. گروهی از تحلیلگران بر این باورند که عادی سازی روابط این دو بازیگر به امنیت منطقه کمک خواهد کرد، اما گروهی دیگر نگاهی فراتر دارند و می گویند، تداوم چنین شرایطی به واسطه کنش و واکنش های متفاوت پادشاهی و تهران در حوزه های مختلف بالاخص حوزه نظامی امکان پذیر نخواهد بود.

  • اقتصادنیوز: همزمان با تبادل زندانی های ایرانی و آمریکایی در قطر، تینک تنک های آمریکا در باب مینی توافق حاصله میان تهران و واشنگتن تحلیل های ادعایی مطرح کرده و با اشاره به پیشرفت برنامه هسته ای ایران نوشتند که توافق حاصله ماحصل تسلیم بایدن در برابر خواست تهران بود.

  • اقتصادنیوز: جنگ روسیه در اوکراین، فرصتی در اختیار پادشاهی قرار داد تا ضمن نزدیکی به چین، با روسیه در اوپک پلاس هم صدا شده و بدین طریق و با افزایش بهای نفت، اهرم چانه زنی اش با ایالات متحده را تقویت کند.

  • اقتصادنیوز: میدان آرش به نمادی از پویایی قدرت در خلیج فارس تبدیل شده است. فعلا محاسبه فعل و انفعال های آینده دشوار است اما یک چیز روشن می باشد: میدان آرش می تواند آزمونی برای برآورد میزان تحمل پذیری منطقه در میانه تنش ها و اتحادها باشد.

  • اقتصادنیوز: در میانه چالش‌های پیش بینی شده برای چشم‌انداز ۲۰۳۰، پلن محمدبن سلمان جهت داشتن اقتصاد بدون نفت شاید به میزان افزایش نفوذ ایران در منطقه با اهمیت باشد.

  • اقتصادنیوز: گروهی که مدعی اند عربستان در برابر توان نظامی ایران در موضع ضعف قرار دارد می گویند ریاض قادر است برای افزایش توان بازدارندگی در برابر رقیب به حمایت های بازیگرانی چون چین و آمریکا متوسل شود. اما گروهی دیگر باور متفاوتی دارند و با اشاره به استراتژی امنیتی بی طرفانه پکن می گویند اژدهای زرد خود را درگیر چنین رقابت هایی نخواهد کرد.

  • اقتصاد نیوز:گروهی از تحلیلگران و سیاستگذاران آمریکایی مدعی اند که رویارویی واشنگتن با تهران مستلزم عبور آمریکا از سد چین است. به ادعای این گروه، در شرایطی که چین تعاملش با ایران را نزدیک تر کرده و مانع از تحمیل فشار تحریم ها بر ایران شده، ایالات متحده باید استرانژی امنیت ملی را بازنگری کند.

  • اقتصادنیوز: همزمان با میانجیگری چین در احیای روابط دیپلماتیک تهران و ریاض، بسیاری از تحلیلگران از مانور قدرت پکن در این زمینه به عنوان فرصتی برای گسترش نفوذ پکن در خاورمیانه یاد کردند. حالا گروهی می گویند که چین در راستای سیاست های منطقه ای اش در حال تبدیل شدن به قدرتی نوظهور در تنگه هرمز است؛ تنگه ای که به واسطه انتقال بخش عمده ای از نفت جهان برای اژدهای زرد حیاتی است.

  • اقتصادنیوز: همزمان با مینی توافق حاصله میان تهران و واشنگتن، ایران و عربستان در تلاش اند تا بستر را برای تعمیق رواطشان هموار کنند؛ کنشی که گروهی از تحلیلگران ان را تضاد با منافع واشنگتن می دانند اما گروهی دیگر بر این باورند که چنین معامله ای در راستای خواست بایدن و منافع آمریکا قرار دارد.