آخرین اخبار اینترنت ارزان شد

  • فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات خبر داد: با پیشنهاد وزارت ارتباطات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات، ‎پهنا باند اینترنت زیرساخت، ۲۵٪ ارزان شد.