آخرین اخبار بازار سه

  • در معاملات هفته‌ای که از ارزش معاملات خرد اندکی برخوردار بود، نماد وبملت با ۷۸۱ میلیارد تومان ارزش معاملات بیشترین ارزش را در بین نمادهای بازار داشت.