آخرین اخبار باعثتلف

  • اقتصادنیوز: کاهش بارندگی و خشکسالی شرایط بسیار سختی را برای تالاب هورالعظیم به وجود آورده است. خشکسالی در «تالاب هورالعظیم» باعث تلف شدن گاومیش‌ها، بزرگترین سرمایه‌ اهالی این منطقه شده است و شرایط بسیار سختی را برای ادامه معیشت در این منطقه به وجود آورده است.

  • وزیر خارجه کره شمالی تاکید کرد کشورش به دنبال هیچ گونه تماس با آمریکا که تنها باعث تلف شدن وقت شود، نیست.