آخرین اخبار بانک و بورس

  • در هفته منتهی به ۲۴ شهریور ماه مجموعا ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان اوراق به بانک ها و بورسی ها فروخته شده که نسبت به هفته قبل خود تقریبا ۷۵ درصد بیشتر شده است.

  • در سال ۱۴۰۰ در مجموع سی وشش مرحله برگزاری بازار باز ۹۰ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شده است. در این میان ۳۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان را بانک ها و مابقی را بورسی ها خریداری کرده اند.