آخرین اخبار باوری

  • اقتصادنیوز: رئیس مجلس گفت : برخی اوقات در جلسات می‌گفتند قالیباف نمی‌تواند با نیروهای سابقه دار کار کند و صرفا با افراد ناشناخته و جوان کار می‌کند اما سوال من از آنها این بود که خروجی کار من با این جوانان به همان اندازه خروجی کار با همان افراد به قول آنها با سابقه است؟