آخرین اخبار برق کوپنی

  • سخنگوی صنعت برق کشور در خصوص کوپنی شدن برق در کشور توضیحاتی ارائه داد.