آخرین اخبار بلیت دربی استقلال پرسپولیس

  • در ساعات ابتدایی آغاز بلیت فروشی دربی استقلال و پرسپولیس با توجه به اینکه بیش از ۱۲۰ هزار هوادار متقاضی خرید بلیت بودند، سایت بلیت فروشی دچار اختلال شد.