آخرین اخبار بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی