آخرین اخبار بوستر

  • یک اپیدمیولوژیست گفت: آنچه که می‌توان به طور دقیق اعلام کرد این است که احتمال بروز پیک مجدد بیماری تا زمانیکه واکسیناسیون قابل ملاحظه‌ای نداشته باشیم، وجود دارد.

  • دکتر عاطفه عابدینی گفت: در عین‌ حال باید اثر واکسن بر موتاسیون های جدید تخمین زده شود تا اگر لازم بود واکسن ها را تغییر داده یا دوز بوستر تزریق کنیم. علاوه بر این باید از روش‌های دیگر مانند شناسایی بیماران و قرنطینه و درمان آنها و استفاده عمومی از ماسک نیز استفاده کرد.