آخرین اخبار بیاندیشد

  • رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، گفت: صف‌های تهیه ارزاق هم یکی از راه‌های انتقال ویروس است که دولت باید برای آن تدبیری بیاندیشد. صف مرغ در شهرستان‌ها یکی از مکان‌های انتقال و گسترش ویروس است.