آخرین اخبار بیمه تکمیلی برای بازنشستگان

  • اقتصادنیوز: میزان پرداخت حق بیمه توسط خود بازنشسته، صندوق بازنشستگی و دولت، بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های طرف قرارداد، افزایش خدمات ارایه‌شده متناسب با حق‌بیمه پرداختی، افزایش حق بیمه در سال ۱۴۰۱ مجموعه‌ای از سوالاتی است که ذهن بازنشستگان را مشغول می‌کند.