آخرین اخبار تاریخ سررسید بازار باز

  • در هفته منتهی به ۱۵ آذرماه عملیات بازار باز دو مرحله ای شد. در حالی که در میانه هفته، بانک مرکزی خبر از تزریق ۶۷ هزار و ۵۰۰ میلیاردی پول در نظام بانکی داده بود، در پایان هفته عملیاتی دیگر را رقم زد و ۲۴ هزار میلیارد تومان دیگر به بانک ها تزریق کرد.

  • در عملیات بازار باز هفته منتهی به ۱۱ مهر ماه بانک مرکزی روند ثابت یک ماه اخیر خود را تغییر نداده و ارقام تزریق و نرخ سود در سطح تقریبی یک ماه اخیر خود بی حرکت باقی ماند. اتفاقی که نشان از عدم تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود و رفتار خود با بانک های شرکت کننده در بازار باز داشته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته سوم مرداد ماه روند تزریق پول در بازار باز همچنان صعودی بوده و کانال تزریق پول را به مرز ۷۰ همت رسانید. در این معاملات نرخ سود بازار باز همچنان در کف قرار داشته و رویکرد بانک مرکزی در وضعیت انبساطی قرار داشته است.

  • اقتصادنیوز: روند معاملات و درصد پذیرش اوراق از سوی بانک مرکزی در بازار باز نشان از احتمال تضاد مسیر سیاست بانک مرکزی با نیاز بانک ها داشته است . در این هفته نیاز بانک ها در سطح ۹۸ همت و بسط پول در سطح ۸۹.۹ همت به ثبت رسید.

  • اقتصادنیوز: روند بسط پول در بازار باز روندی صعودی داشته و برای پنجمین هفته متوالی فراتر از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید. بررسی خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار نیز نشان می دهد این نخستین هفته ای است که در ۱۴۰۱ این شاخص انبساطی بوده است.

  • اقتصادنیوز: روند تزریق پول در بازار باز مسیر صعودی خود را ادامه داده و در اولین هفته ۱۴۰۱ به دومین رکورد خود در تاریخ برگزاری بازار باز رسید. بررسی ها نشان می دهد این سومین هفته ایست که تزریق پول در بازار فراتر از مرز ۹۰ همت ثبت می شود.

  • انبساط پول در بازار باز در سال ۱۴۰۰ رکوردهای بی سابقه ای را از خود برجای گذاشت. در آخرین هفته بانک مرکزی ۹۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری کرده که در دو سال اخیر بی سابقه بوده است. بررسی روند درصد پذیرش اوراق نشان از هفدهمین هفته ۱۰۰ درصدی در پذیرش اوراق عرضه شده توسط بانک ها داشته است.

  • اقتصادنیوز: معاملات بازار باز روندی صعودی داشته و در هفته پایانی ۱۴۰۰ به اوج خود در این سال رسید. بررسی دقیق تر از داد و ستد بانک مرکزی در این بازار نشان می دهد درعین ثابت ماندن نرخ سود، تاریخ سررسید اوراق به ۲۱ روز افزایش پیدا کرده که در دو سال گذشته بی سابقه بوده است.

  • اقتصادنیوز: رکوردهای بازار باز همچنان خستگی ناپذیر تا هفته های پایانی ۱۴۰۰ همراه اقتصاد ایران هستند. در این بازار در هفته سوم اسفند ماه رقم بسط نقدینگی از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و خالص عملکرد بانک مرکزی رکورد دو ماه و نیمه زد.

  • اقتصادنیوز: بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود بین بانکی رکوردزنی در بازار باز را تداوم بخشیده و بسط پول در این بازار را به قله دوساله رساند. این در حالی است که نرخ سود در این معاملات نسبت به هفته قبل تغییری نداشته ودر سطح ۱۹ درصد ثابت مانده است.