آخرین اخبار تبلیغ علیه واکسن

  • به‌ گفته هاشمی، بحث مدیریت هوشمند کرونا هم در مقابله با تبلیغات ضدواکسن مؤثر بوده؛ چرا که این افراد باید برای برخورداری از مزایای اجتماعی واکسینه شوند تا برای افرادی که به مصوبات ستاد ملی کرونا احترام گذاشته و واکسینه شده‌اند، خطری نداشته باشند: اقدامات ضدواکسن‌ها شفاف نیست اما قطعا هزینه‌های زیادی برای این اهداف‌شان می‌کنند تا رسانه‌های مکتوب و مجازی را مجاب به همسوشدن با خودشان کنند.

  • رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: کسانی که عامدانه تبلیغ بر عدم واکسیناسیون می کنند، بدانند باید پاسخگو باشند چون با جان مردم بازی می کنند.