آخرین اخبار تحریم‌های کاتسا

  • همانطور که انتظار می‌رفت، بسیاری از جمهوری‌خواهان مصمم هستند تا با هرگونه رفع تحریم‌های ایران در راستای بازگشت دولت بایدن به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ به خصوص در غیاب توافق جامع‌تری که فعالیت منطقه‌ای و موشکی ایران را در بر بگیرد، جلوگیری کنند.