آخرین اخبار تحریم بلغارستان

  • وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه به وقت محلی تحریم هایی را علیه پنج مقام فعلی و سابق بلغارستان و همچنین پنج نهاد این کشور به بهانه فساد، تضعیف نهادهای دموکراتیک این کشور و تداوم "وابستگی به منابع انرژی روسیه" وضع کرد.