آخرین اخبار تردیدهای

  • دولت بایدن موضوع برجام را آنگونه که انتظار می رفت پیش نبرده است به نظر می رسد عواملی چون تلاش‌های نیروهای دست‌راستی در کنگره آمریکا،وسوسه بایدن به استفاده از سلاح تحریم علیه ملت ایران و ناتوانی بایدن از اتخاذ تصمیمات مهم، مانع هرگونه تعامل و تفاهم با ایران و باز شدن گره برجام بوده است.