آخرین اخبار تعاملات سیاسی

  • به اعتقاد فعالان بخش خصوص برخلاف تصورات در شرایط کنونی آنچه می تواند روابط میان کشورها را مستحکم کند تعاملات سیاسی نیست، بلکه منافع اقتصادی در حال حاضر بیشتر می تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

  • معاون سیاسی دفتر رییس جمهور برجام را تفاهمی دوجانبه برای آرامش صحنه بین‌الملل خواند که به بهانه‌ای جهت تشدیداختلاف تبدیل شد؛ گامی که آمریکا درحال برداشتن آن است.