آخرین اخبار تعقیبات

  • اقتصادنیوز: علیرضا پناهیان یکی از خطبای جریان جبهه پایداری گفت: آقا مگه ما بیکار هستیم؟ بله، چون به این کارها اهمیت نمی‌دهید. بیکار نیستید، اهمیت نمی‌دهید. گاهی هم به جای تعقیبات نماز باید یک صفحه‌ای را باز کنید، صفحات انقلابی را لایک کرده و فالو کنید، پست‌ها را فورواد کند. چرا ما اینجوری نیستیم؟