آخرین اخبار تمامیت ارضی یکپارچه سوریه

  • اقتصادنیوز: تحرکات اسرائیل در طول سال‌هایی که از بحران سوریه می‌گذرد به خوبی نمایانگر این است که این رژیم نمی‌خواهد که سوریه تمامیت ارضی یکپارچه داشته باشد و تمایل شدید بر بی‌ثباتی این کشور دارد.