توزیع نقدی یارانه

  • هشدار وزیر اقتصاد نسبت به گسترش سهم دولت و نفت

    وزیر اقتصاد مسیرهای تامین منابع افزایش یارانه را مورد واکاوی قرار داد و نشان داد که تمامی این راه‌ها موجب بیدار شدن غول خفته تورم خواهند شد. او در مورد شعارهای اغواگرایانه نامزدها هشدار داد که می‌تواند مشابه یک سم مهلک نسبت به اقتصاد ایران عمل کند.

  • سرنوشت امتیازهایی با هدف جلب آرا

    فضای انتخاباتی این روزهای ایران باز هم محفل وعده ها و رفتارهای پوپولیستی شده است. وعده هایی برای افزایش رای. تجربه جهانی نشان می‌دهد که اگرچه بخشی از این وعده‌ها از طریق سیاست‌های مالی کوتاه‌مدت تامین می‌شوند، اما پس‌لرزه‌های این وعده‌های عوام‌فریبانه و پوچ، نه تنها اقتصاد که ثبات سیاسی کشور را نیز تهدید می‌کند.این نوشتار با نگاه به تجربه ظهور و افول پوپولیسم در برخی از کشورهای آمریکای لاتین، خط…

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر