آخرین اخبار توم

  • گزارش تازه مرکز آمار نکات جالب زیادی دارد این گزارش به ما نشان می دهد. نه تنها تورم باعث کاهش قدرت خرید برخی نشده بلکه از این تورم سود هم برده‌اند.