آخرین اخبار ثاباد

  • در روز چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰ شاخص کل رشد اندکی داشت و نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز زیادی افت قیمت داشتند. اغلب نمادهای کوچک و متوسط بازار رشد کردند و شاخص هم وزن بیش از ۵ هزار واحد بالا آمد.