آخرین اخبار ثمره

  • وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: به دلیل اینکه تغییر نرخ تعرفه ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به ETS تغییر کرده است به دنیال حمایت از واردکنندگان حوزه تولید بودیم.

  • فرمانده کل سپاه به آمریکایی ها قول داد که به هر آنچه که آنها تحریم کرده‌اند دست خواهیم یافت.

  • رئیس جمهور گفت: معنی این که قیمت دلار دارد کاهش پیدا می‌کند این است که ارزش پول ما بیشتر و تورم کاهش می‌یابد. مردم دارند ثمره ایستادگی و مقاومت را در وین می‌بینند. اگر گزارش درست باشد و دغل‌کاری نداشته باشد این است که پیروزی دولت در ماه‌های پایانی است. به مردم اعلام می‌کنم تحریم شکسته شده است.

  • رئیس‌جمهور آمریکا دیوان عالی این کشور را به اقدام به دور از شجاعت و حکمت در ارتباط با پروژه تقلب انتخاباتی خود متهم کرد و باعث ناامیدی خود خواند.