آخرین اخبار جانشین فرمانده کل انتظامی کشور

  • رضایی نیروهای مسلح کشور را زینت کشور و نماد اقتدار کشور توصیف کرد و گفت: نیروهای مسلح ما برآمده از انقلاب و به همین دلیل هم آرامبخش هستند. ما امروز این آرامش را در مرزها و داخل کشور می‌بینیم؛ آرامشی که مرهون هدایت های فرمانده معظم کل قوا است.