آخرین اخبار جرائم پزشکی

  • پدر متوفی در تحقیقات گفت: دخترم را برای جراحی به تهران آورده بودم اما ظاهرا هیچ جراحی روی او انجام نشده است و بعد از آنکه داروی بیهوشی را به او تزریق کرده‌اند دخترم فوت شده است.

  • معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی از کاهش ۱۲ درصدی آمارشکایات پزشکی در سال ۹۵ و همچنین به صفر رسیدن رشد شکایت از مراکز درمانی در سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.