آخرین اخبار جلاله

  • تصاویر دریافتی از یکی از پایگاه های آموزشی تروریست های حزب دموکرات کردستان (حدکا) که توسط پهپادهای سپاه در منطقه "جلاله" زیر آتش سنگین قرار گرفته است.

  • اقتصادنیوز : محسن رضایی گفت: من معتقد هستم که سال۱۴۰۰ ،سال گشایش و عبور از سختی ها است اما به عنوان یک سرباز باید هشدار بدهم و بگویم که چرا سینه خود را سپر ملت ایران می کنم.