آخرین اخبار جنوب اوکراین

  • اقتصادنیوز: روسیه نحوه انجام نبردها را تغییر داد. در اوایل جنگ، روسیه از تسلیحات ترکیبی، واحدهای زمینی به اندازه یک گردان استفاده کرد که اغلب به اندازه کافی قوی نبودند و ظرفیت محدودی برای ادغام عملیات هوایی و زمینی و انجام عملیات تسلیحات ترکیبی زمینی داشتند. اما در طول ۱۲ ماه گذشته، روس‌ها از چنین گردان‌هایی دور شدند. آنها اکنون در حال ادغام نیروهای نخبه و نیروهای متعارف هستند - و این ترکیب را…

  • در میدان جنگی که عملاً با وسایل جنگی عجیب و غریب و کمیاب پر شده است، BTM-۳ ممکن است عجیب‌ترین و نادرترین باشد. تانک نیست، خودروی زرهی پیاده نظام نیست، حتی یک خودروی مهندسی معمولی هم نیست!