آخرین اخبار جهش جدید اُمیکرون

  • اقتصادنیوز: یک مدیر ویروس‌شناسی بالینی در مینه‌سوتا درخصوص احتمال بروز نوع شدید زیرسویه امیکرون BA.۲.۷۵ گفت: هنوز خیلی زود است که بتوانیم نتیجه‌گیری‌ داشته باشیم، اما به‌نظر می‌رسد به‌خصوص در هند، نرخ انتقال با نوعی افزایش تصاعدی همراه است.