آخرین اخبار حسن ذوالفقاری

  • یک استاد زبان و ادبیات فارسی، نویسنده و پژوهشگر ادبی به علت سکته قلبی درگذشت.

  • معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نقش رهبری در تأمین امنیت کشور را نقش اول دانست و گفت: تاکنون کشور نسبت به میزان تهدیدات امنیتی، از امنیت مناسبی بر خوردار بوده است.