آخرین اخبار حمایت از جنگ در اوکراین

  • اقتصادنیوز: وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بر ادامه جنگ افروزی در اوکراین با تداوم حمایت از دولت کی یف تاکید کردند.