آخرین اخبار خبائثعالم

  • اقتصادنیوز: جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی ۴۳ سال است که در نبرد خبائث عالم به رهبری آمریکاست و آنها نتوانستند تاکنون نه تنها این‌ انقلاب را با شکست مواجه سازند بلکه جلوی ‌رشد آن را هم تاکنون نتوانستند بگیرند.