آخرین اخبار خطرزا

  • استعمال سیگار فاکتور خطرزا در ابتلا به نوع شدید بیماری کووید-۱۹ است و به همین دلیل ترک این ماده دخانی نسبت به گذشته بیشتر اهمیت پیدا کرده است.