آخرین اخبار خواننده زن یهودی

  • اقتصادنیوز: ویدئویی جنجالی از حواشی سفر بایدن به سرزمین های اشغالی منتشر شده است. حکم هلاخا (قوانین شرعی) یهودی است که بر اساس آن تماس بدن زن با مرد بیگانه (به جز همسر، فرزندان و والدین یا خویشاوندان نزدیک) ممنوع ‌است.