آخرین اخبار دادسرای جرائم امنیتی

  • رئیس دستگاه قضا با اشاره به ارزش عمل مخلصانه در راه خدا گفت: هیچ چیز به اندازه عمل با اخلاص، یاری‌دهنده ما و گره‌گشا نیست؛ گاهی یک عمل مخلصانه در راه خدا و قدم بر داشتن برای خدا چنان خیر و برکتی دارد که هزاران عمل، دارای آن خیر و برکت کثیر نیستند.