آخرین اخبار دارن عجم‌اوغلو

  • اقتصادنیوز: رئیس جمهور ترکیه و حزب عدالت‌وتوسعه‌ی او با وجود فساد گسترده و سوءمدیریت اقتصادی، احتمالا قدرت را حفظ خواهند کرد. این خبر خوبی برای سایر پوپولیست‌های دست راستی به شمار می‌رود، اما خبر بسیار بدی برای اقتصاد در حال رشد ترکیه محسوب می‌شود.