آخرین اخبار دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران

  • ​دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه ماندگاری در شغل در سال جاری افزایش یافته است گفت: برای بهبود معیشت کارگران پیشنهاد بن الکترونیک را داده ایم.

  • دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: به دنبال سفره رنگین برای کارگران نیستیم اما کارگران باید به حق قانونی خود برسند.

  • دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید ایجاد شغل در کشور قبل از پول به زیرساخت و بسترهای لازم نیاز دارد.به اعتقاد وی انجام کار تولیدی در ایران با سود بالای تسهیلات بانکی سازگار نیست.