آخرین اخبار درصدایرانیان

  • اقتصادنیوز: سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: از چهار گروه اصلی خون AB، B، A و O درایران گروه خونی O مثبت با ۳۴ درصد دارای بیشترین فراوانی گروه خون است و در عین حال ۹۰درصد ایرانیان دارای گروه خونی مثبت هستند.