آخرین اخبار در۲۰

  • اقتصادنیوز: امروز ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ هرچند حجم معاملات اوراق بدهی دولت منفی بود، اما میزان آن همچنان بالاتر از مرز ۳۰۰ میلیارد تومان قرار گرفت.

  • اقتصادنیوز: امروز ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ هرچند که معاملات اوراق بدهی دولت نسبت به دیروز روندی منفی داشت، اما حجم آن بالاتر از مرز ۲۰۰ میلیاردتومانی قرار گرفت. با توجه به حجم معاملات اوراق در سال اخیر این روز را می‌توان از روزهای پررونق بازار به‌شمار آورد.

  • اقتصادنیوز: امروز ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ حجم معاملات اوراق دولتی روندی کاهشی داشت.