آخرین اخبار دزبازه

  • محمدعلی ابطحی در توییتی از قوه قضاییه خواست تا دزبازه فیلم‌های بیرون آمده از دوربین‌های زندان اوین به مردم توضیح دهند.