آخرین اخبار دزهای

  • اقتصادنیوز: سازمان بهداشت جهانی، آژانس‌های بین‌المللی، سازمان‌های مربوط به امور خیریه و بشردوستانه، متخصصان بیماری‌های عفونی و کارشناسان مسائل اخلاقی، از تزریق دز تقویتی در کشورهای ثروتمند، انتقاد کرده‌اند و از دولت‌ها خواسته‌اند دزهای اضافی را به کشورهای فقیرتر ارائه دهند که توانی برای تهیه واکسن ندارند.