آخرین اخبار دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

  • در دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان می خوانیم: خدایا، در این ماه آنچه تو را خشنود می‌کند از تو درخواست می‌کنم و از آنچه تو را بیازارد به تو پناه می آورم و از تو در این ماه توفیق اطاعت و ترک نافرمانی ات را خواستارم، ای بخشنده به نیازمندان.