آخرین اخبار دفتری

  • کنسولگری آمریکا در بیت‌القدس شرقی واقع شده و از دیرباز دفتری مستقل بوده که مقر روابط دیپلماتیک با فلسطینی‌ها به شمار می‌رفت.

  • روزنامه اقتصادی عبری زبان "گلوبز" گزارش داد که شرکت "سافت بانک" به رهبری "ماسایوشی سان"، سرمایه‌گذاران ژاپنی و بنیانگذار و مدیر این شرکت دفتری را در اراضی اشغالی افتتاح می‌کند و قرار است که این دفتر توسط یوسی کوهن اداره ‌شود.

  • به دنبال ورود تیم جنایی در خانه آزاده نامداری، هنگام تحقیقات، آنها دفتری را در اتاق دخترش گندم پیدا کردند.