آخرین اخبار دموکراسی غیرلیبرال

  • انتخابات ترکیه حکایت از انعطاف پذیری دموکراتیک جامعه‌ای دارد که شایسته توجه و حمایت است. حتی اگر اردوغان وارد سومین دهه قدرت خود شود، ثابت می‌کند که او و ترکیه مترادف نیستند.