آخرین اخبار دیوان محاسبات ایران

  • در شرایطی که چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس، از متوسط حقوق ۱۵ میلیون تومانی کارکنان دولت و نیز قرار گرفتن ۶۰ درصد آن ها در سه دهک بالای جامعه خبر داده بود، این بار دیوان محاسبات وضعیت پرداخت حقوق در بخش دیگری از نهادهای وابسته به دولت را گزارش داد.

  • رییس دیوان محاسبات ایران اعلام کرد که این دیوان به قراردادهای پرحاشیه قبلی و آتی فوتبال ورود می‌کند.