آخرین اخبار دیک

  • پایگاه «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» در ادامه نوشت: در ژانویه همان سال جو بایدن که به جای دیک چنی در اقامتگاه رسمی معاون رئیس جمهور ساکن شد رو به مهمانان توضیح داد که «یکی از تور لیدرهای نیروی دریایی به وی مخفیگاهی را نشان داده است.