آخرین اخبار رئیس فرهنگستان هنر

  • اقتصادنیوز: محمدمهدی هراتی، عضو گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی فرهنگستان هنر پنجشنبه ۴ خرداد درگذشت.