آخرین اخبار رئی سمجلس شورای اسلامی

  • اقتصادنیوز: رئیس مجلس شورای اسلامی در سومین سفر کاری خود به ازبکستان با همراهی نورالدین جان اسماعیل اف رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان، از مراکز فرهنگی و تاریخی بخارا بازدید به عمل آورد.